Bursa Ortak Sağlık Birimleri

Google+'da Paylaş!

   
                                                                                             
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yıllarca tüzük ve yönetmeliklerle düzenlendi. Ama iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde tüzük ve yönetmelikler yeterli gelmeyince 2013 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarıldı. Kanunda belirtilen zaman dilimlerinde bütün iş yerleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini almak zorunda kaldı. Yasanın amacı çalışanlar için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanmasıdır. Kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirmek temel amaçtır. Bursa ortak sağlık birimleri de yasanın uygulanmasında şirketlerin ihtiyacı olan hizmetleri tek elden karşılamaktadır.
İş yerleri tehlike sınıflarına göre ve çalışan sayılarına göre bünyelerinde iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır. Ortak sağlık birimleri şirketlere ilgili personel desteğini sağlamaktadır. Ortak sağlık birimleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkilendirmesiyle faaliyete başlayabilir. Gözetim Osgb olarak Bursa’da bakanlığın yetkilendirdiği ve hizmetleriyle müşteri memnuniyeti ve güveni sağlamış ilk firmalardan biriyiz. İş yerlerinde sağlıklı çalışma koşullarının yaratılması için iş yerlerine deneyimli iş yeri hekimi temin ediyoruz. İş yeri hekimi geniş bir yelpazede hizmet verir.
İşe giriş ve periyodik muayenelerin yapılması, çalışanların işe uygunluklarının belirlenmesi, işletme sahasının hijyene uygunluğunu sürekli takip edilmesi ve raporlanması, içme suyu analizlerinin yorumlanması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yıllık planlaması ve iş güvenliği uzmanı ile birlikte eğitimlerin verilmesi, ortam ölçümlerinin değerlendirilmesi, yıllık değerlendirme raporunun hazırlanması gibi çalışmalar iş yeri hekimlerinin görevleri arasındadır. Bursa ortak sağlık firmaları şirketlere iş yeri hekimi hizmeti vererek yasanın uygulanmasını kolaylaştırıyor. Gözetim Osgb bünyesinde meslek yaşamını iş yeri hekimi olarak sürdürmüş çok deneyimli iş yeri hekimleri bulunuyor ve iş yerlerindeki sağlık koşullarını mükemmel seviyeye taşıyor.

Gözetim Osgb olarak ayrıca işyeri çalışanlarına genel sağlık konularında ve işletmeye özel risklere yönelik sağlık eğitimi hizmeti de vermekteyiz. İş sağlığı eğitimleri, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıklardan korunma ilkeleri ve uygulamaları, biyolojik ve psikososyal risk etkenleri, ilk yardım gibi konularda verilmektedir. İş yerinizde iş sağlığı eğitimleri ve personel desteği için Gözetim Osgb’ yi tercih ederek sağlıklı çalışma ortamı yaratabilirsiniz. 

İlginizi çekebilir

0 yorum